Yrityksen mainostamisen monet keinot

Yrityksen laaja näkyminen internetissä on tänä päivänä välttämätöntä, mikäli haluat varmistaa, että tieto yrityksestäsi ja sen tuottamista palveluista tai tuotteista leviää mahdollisimman monen kuluttajan tietoisuuteen. Yhä enemmän on henkilöitä, jotka seuraavat muuta mediaa varsin vähän.

Nettinäkyvyyden etuna on, että sen saattaa saavuttaa hyvin pienin kustannuksin tai jopa ilmaiseksi, jos osaa toimia oikein. Aloittelevalle pienyrittäjälle tämä on suuri etu, jota kannattaa opetella hyödyntämään. Esimerkiksi kotisivujen laatuun ja hakukonenäkyvyyteen kannattaa kuitenkin panostaa ja palkata apuun ammattilainen, jos ei itse alaa tunne.

Sosiaalisen median merkitys kasvaa jatkuvasti ja vertaisarvioinneilla on jo nyt erittäin suuri merkitys ostopäätöksiä tehtäessä. Pyri keräämään uskollinen kuluttajakunta, joka on myös halukas osoittamaan sen positiivisilla arvioilla.

Promootiotuotteiden jakaminen

Yksi tapa edistää yrityksesi näkyvyyttä ja tunnettavuutta on jakaa liikelahjoina asiakkaille sekä muissa tilaisuuksissa, kuten messuilla promootiotuotteiden avulla. Näiden tuotteiden tulee olla mahdollisimman laadukkaita ja mielellään käyttöön tarkoitettuja esineitä, jotka jollakin tavalla myös linkittyvät yrityksesi toimintaan. Esimerkiksi jokin hyvä toimistotarvike yrityksesi logolla varustettuna, on hyvä promootioesine. Voit lukea niistä tällä sivustollamme Hakukoneoptimointiopas.com.

Perinteinen mainostaminen

Perinteinen mainostaminen on paikallaan silloin, kun yrityksesi mainoskampanjan tavoitteena on saavuttaa hyvin suuria joukkoja nopeasti. Tällöin tulee kyseeseen esimerkiksi ulkomainokset vaikkapa raitiovaunupysäkeillä yhdistettynä televisiomainontaan ja internet-näkyvyyteen. Omin päin ei tällaiseen mainostamiseen kannata ryhtyä, vaan kannattaa ottaa yhteyttä laadukkaaseen mainostoimistoon, jolla on kokemusta ja osaamista suurten kampanjoiden järjestämisestä. Nykyaikaisen mainonnan kulmakiviä on monessa mediassa näkyminen.

Tällainen perinteinen mainostaminen on kuitenkin hyvin kallista, joten siitä on myös saatava näkyvää tulosta. Vaadi siis mainostoimistoltasi myös laskelmat siitä, millaiseen näkyvyyteen kampanjallasi päästään ja pyri mainonnan mitattavuuteen, jotta voit arvioida, kannattaako suureen mainoskampanjaan sijoittaa sen vaatimat usein kymmenet tuhannet eurot.

Brändääminen

Kaiken mainostamisen tulisi tähdätä yrityksesi brändin vahvistumiseen. Valitse mainostukseesi käytettävät kanavat, promootiotuotteet ja mainostesi sisältö niin, että yrityksestäsi muodostuu niiden välityksellä vahva ja voimakas, mutta myös yhtenäinen mielikuva. Pyri lujittamaan tuota mielikuvaa kaikessa asiakaspalvelussasi ja kouluta henkilökuntasi toimimaan samoin. Jos esiinnyt julkisuudessa, vahvista pukeutumisellasi, käytökselläsi ja puheillasi yrityksesi imagoa.

Kunnolliset toimistotarvikkeet helpottavat työtä

Toimistot ovat täynnä erilaista tavaraa, jota käytetään yrityksen jatkuvassa liiketoiminnassa. Kyse on siitä, että hankkii tärkeää ja olennaista tavaraa päivittäistä käyttöä varten. Kansioiden ja papereiden järjestyksessä pitäminen vaatii järjestelmällisen asenteen.

office

Toimiston järjestelyssä on tärkeä huomioida kaksi seikkaa: terveys ja toimivuus. Terveyteen vaikuttava tekijä on muun muassa sisäilma, jonka avulla epäpuhtaudet leviävät.

On tärkeää laittaa merkille siisti järjestys, jotta pöly pysyy poissa. Toimivuus näkyy arkipäivän helppoudessa, sillä jokainen työntekijä löytää välineiden säilytyspaikat käytännöllisten ratkaisujen avulla.

Paperi on luotettava kirjoitusalusta

Vaikka fyysiset paperit ja lomakkeet ovat osaksi siirtyneet digitaaliseen aikakauteen, ovat toimistomme yhä täynnä tärkeitä dokumentteja. Jopa nykyajan huiman teknologisen kehityksen keskellä perinteinen kirjoitusalusta säilyttää yhä tarpeellisuutensa. Paperi on luotettava, sillä kukaan ei voi hakkeroida sitä.

Lisäksi mahdollinen sähkökatkos ei estä sen sisältöön käsiksi pääsemistä. Toimistolla on selkeyttämisen takia hyvä olla erilaisia papereita: logolla varustettuja papereita, paksumpaa paperia sekä rei’itettyjä papereita mappeja varten.

Mappi selkeyttää järjestystä

Mapit ovat toimistotarvikkeiden vanha klassikko, jota voi käyttää vielä nykyään 2000-luvulla. Mappeja nimetään tarkoitusten mukaan, ja niillä on helppo arkistoida papereita. Säilytyksen avulla on helppo löytää etsimänsä mappi, josta on helppoa löytää kaivattu dokumentti.

Varastot toimivat toimistotilan tukena

Varastot edistävät järjestystä ja ehkäisevät tavaroiden kasaantumista toimiston nurkkiin, kun niihin voi siirtää ylimääräiset välineet. Jokaisella toimistolla on hyvä olla varasto, jossa tehokas suunnittelu on olennaisessa osassa. Laatikot ja erilaiset hyllyköt mahdollistavat pohjapiirroksen käytön tehokkaasti.

Laatikoita on hyvä hankkia kahta laatua: muovisia kestolaatikoita ja tarpeen mukaan käytettäviä ja pahvilaatikoita. Pahvilaatikot ovat myös edullisempia kuin muovilaatikot, ja niitä voi käyttää myös tavaroiden postitukseen.

Teippi osana toimiston arkea

Toimistolla tarvitaan kolmenlaista teippityyppiä; pakkausteippejä pahvilaatikoita varten, työpöytäteippejä erilaisiin tarpeisiin ja käytännöllistä huoltoteippiä korjausta vaativiin tapauksiin. Pakkausteipin olisi hyvä olla jokseenkin kestävää – etenkin, jos paketoituja laatikoita aiotaan lähettää postilla. Tuotetta voi tilata helposti omaan tarpeen mukaisesti.

Työpöytäteipiksi kannattaa harkita jopa kaksipuoleista teippiä, sillä sen ominaisuudet tarjoavat laajan valikoiman ratkaisuja toimistotyöhön. Huoltoteipiksi käy hyvin esimerkiksi teippien kuninkaaksi mielletty ilmastointiteippi.

Vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tärkeää

Tänä päivänä on äärettömän tärkeää, että yrittäjällä täytyy olla näkyvyyttä useiden digitaalisten kanavien kautta. Internetissä vaikuttaminen on ehdotonta, jos haluaa yrityksensä menestyvän. Asiakkaiden täytyy löytää yhteystiedot vaivattomasti.

Mieti tarkkaan tuoteportfoliotasi ja kartoita markkinaa, jotta osaat erottua kilpailijoista. Vielä tärkeämpää on kysyä, kenelle olet tuotteesi tarkoittanut, jotta luot brändisi asiakassegmenttiäsi kiinnostavaksi. On helppo miettiä, mitä kauppaa konkreettisten tuotteiden avulla. Näiden tietojen tarkentaminen on entistäkin tärkeämpää.

Jos kuitenkin olet palvelualalla, on hyvä miettiä tarkasti konseptin palvelulupausta ja erottautumista muista alan toimijoista. Kuluttajalle jää jälkikäteen päällimmäiseksi muisto, jota hän pitää mielessään koko elämän. Lisäksi hän kertoo mielellään kokemuksistaan eteenpäin, joten on tärkeää jättää yrityksestä positiivinen mielikuva. Erityisesti sosiaalisen median kautta negatiiviset kokemukset leviävät vauhdilla eteenpäin.

Vuorovaikutus asiakkaan kanssa on keskeisessä elementissä. Jos onnistut persoonallisessa viestinnässä kuluttajan kanssa, voit voittaa todella paljon. Kommunikointi asiakkaan kanssa esimerkiksi Instagramin välityksellä on helppoa, sillä voit tykätä kuluttajan julkaisemasta, yritykseesi liittyvästä kuvasta tai kommentoida sitä. Brändistä jää positiivinen mielikuva, kun seuraa siihen liittyvää uutisvirtaa sosiaalisessa mediassa ja reagoi siihen. Twitterin kautta on niin ikään helppo kommunikoida asiakkaan kanssa.

Facebook-sivustolla on todella tärkeää reagoida nopeasti, jos asiakas ottaa yhteyttä. Kun vastaa kysymyksiin, palautteeseen tai mahdolliseen valitukseen nopeasti, saa luotua huomattavasti paremman mielikuvan. Mallikelpoisella tilanteen selvittämisellä saa luotua hyvän yhteyden asiakkaaseen, mikä voi taata myös asiakassuhteen jatkumisen.

Toimiva nettisivusto on tärkeä asia

Nettisivusto kasataan toimivaksi paketiksi tarkkaan harkiten. Joissakin yrityssivuilla törmää edelleen vanhahtaviin sivuihin ja huonosti hoidettuihin päivityksiin. Yrityksen johtoportaan tulisi kuitenkin muistaa, että nettisivusto, sille päivitetty tieto ja sen kautta saatu palvelu ovat monelle asiakkaalle tärkein kanava. Sen kautta saadun palvelun ja mielikuvan perusteella muodostetaan mielikuva yrityksestä.

Millaiset sivut palvelevat asiakasta?

Asiakas saapuu useimmiten nettisivulle hakemaan tietoa, viihtymään tai tekemään hankintoja. Kaiken tarvittavan tiedon on löydyttävä helposti sivustolta. Liian sekavat ja monimutkaiset sivut saavat asiakkaan kyllästymään nopeasti, ja vaarana on siirtyminen seuraavalle sivustolle. Mitä paremmin yritys hoitaa sivustonsa rakentamisen, sen tiukemmin se on mukana digitaalisen murroksen aiheuttaneessa tulevaisuuden kilpailussa.

Sivuston perusidea on melko samanlainen alasta riippumatta. Etusivulle saapuessa asiakkaalle tarjotaan tieto pähkinänkuoressa. Etusivulle muotoillaan iskevästi, mutta selkeästi. Tärkeisiin määritteisiin kuuluvat seuraavat ydinkysymykset: Kuka, mitä, miksi ja miten. Näiden vastausten perusteella asiakas joko vangitaan sivustolle tai menetetään.

Selkeä ulkoasu on tärkeä asiakkaan kannalta. Ylä- tai sivupalkkiin muotoillaan selkeä ja helposti ymmärrettävä navigaatio, jonka sisältö kannattaa pitää järkevänä. On myös tärkeää ottaa huomioon sivujen responsiivisuus.

Miten hyvät sivut rakennetaan?

Internet on täynnä hyviä ja huonoja esimerkkejä sivustoista. On kauniita sivuja, joiden sosiaalista mediaa ei päivitetä. On myös lukuisia hyvin rakennettuja pohjia, jotka vastaavat mielikuvaa siitä, mitä asiakas on tullut hakemaan.

Pelimaailmaan saavutaan viihtymään, joten sivusto saa olla värikäs ja hauska, kunhan toiminnallisuutta ei unohdeta. Esimerkiksi Videoslots on hyvin rakennettu nettikasino, joka vastaa pelaajien toiveisiin. Jännittävä ja selkeä ulkoasu toimii hienosti, ja jättipottipelit on nostettu etusivulle esille. Lisäksi eri peliosiot löytyvät nopeasti, jotta jokainen löytää oman suosikkinsa vaivattomasti. Pelimaailmassa liikkuu toisinaan isojakin summia rahaa, joten yrityksen yhteystiedot, rahaliikenteen hoitaminen ja säännöt sekä ehdot on löydyttävä helposti, kun niitä tarvitaan.

Aina voi parantaa

Sivusto ei ole valmis, kun se on kerran tehty. Sitä on hyvä päivittää ja parannella jatkuvasti. Sen on hyvä myös uudistua, sillä muutaman vuoden takainen kokonaisuus ei toimi enää nykyisin. Kehittämiseen ja ylläpitoon kannattaakin panostaa kunnolla, sillä sen hoitaminen ei ole toisella kädellä muiden työjuttujen ohessa tehty asia. Sivusto on kasvava osa yrityskuvaa.

Mitä on kumppanuusmarkkinointi?

Bannerimainonta, affiliate-markkinointi, kumppanuusmarkkinointi, tulospohjainen markkinointi – kaikki nämä tarkoittavat samaa asiaa. Kyseessä on online-markkinoinnin eräs osa-alue, jossa verkossa toimiva yritys maksaa markkinointikumppaneilleen näiden tuottamasta liikenteestä tai kaupasta sivuillaan.

affiliate marketing

Kumppanuusmarkkinointi lyhyesti

Kumppanuusmarkkinoinnissa on neljä tekijää. Ensimmäisenä kauppaa verkossa harjoittava yritys, jota voidaan kutsua myyjäksi tai mainostajaksi. Toiseksi netissä surffaileva asiakas, joka voi olla yksityishenkilö tai edustaa yritystä. Kolmanneksi itse kumppani, joka jälleen voi olla yksityishenkilö tai yritys, ja jolla on netissä pääasiassa sisältöön keskittyvät sivut, kuten esimerkiksi blogi tai hintavertailusivusto. Kumppanista käytetään myös termiä julkaisija. Yleensä mukana on vielä neljäs tekijä, nimittäin kumppanuus- eli affiliate-verkosto, jonka kautta myyjä ja kumppani löytävät toisensa. Suomessa toimivia ovat muun muassa TradeTracker, TradeDoubler sekä Euroads.

Kumppanuusmarkkinointi etenee seuraavasti: Kumppani on sijoittanut mainostajan mainoksia tai sen sivuille vieviä linkkejä sivuilleen. Verkossa surfaava asiakas tulee lukemaan blogia tai vertailemaan esimerkiksi kodinkoneen hintoja ja klikkaa mainosta tai linkkiä, joka vie hänet myyjän sivuille. Myyjä maksaa kumppanille sopimuksen mukaan, joko per tehty myynti (CPS/CPO), per tuotettu liidi (CPL/CPA) tai per uniikki vierailija (CPC). Liidi tarkoittaa potentiaalista ostavaa asiakasta, joka osoittaa kiinnostusta tuotetta kohtaan.

Esimerkkejä kumppanuusmarkkinoinnista

Nettikasinoita on monenlaisia ja eritasoisia, joiden joukosta voi olla vaikea valita se itselle parhaiten sopiva. Nettikasinovertailu vertailee kasinojen tarjontaa asiakkaan puolesta ja suosittelee juuri suomalaisille sopivia paikkoja pelata. Tämänkaltainen sivusto on tyyppiesimerkki kumppanuusmarkkinoinnista, sillä se listaa suoraan kasinot, joilla voi pelata esimerkiksi parasta texas hold’emia tai joissa saa parhaat aloitusbonukset ja linkkaa asiakkaan suoraan sinne.

Jos on keskittynyt sisällöntuottamiseen netissä, voi omalla nettisivulla, blogilla tai uutiskirjeelläkin tienata rahaa. Ensimmäisenä edellytyksenä on, että sivusto on suosittu, sillä muuten ei mainostajallakaan ole potentiaalisia asiakkaita.

Toiseksi kannattaa valita mainostajia, jotka sopivat omaan teemaan. Jos blogi on keskittynyt matkustamiseen, saattaa hyvä kumppani olla jokin matkatoimisto, muotiblogille mainostajiksi saattavat löytyä vaikkapa Zalando ja Stockmann. Ei kuitenkaan kannata jäädä odottelemaan mainostajien yhteydenottoja, vaan ottaa reippaasti yhteyttää yllä mainittuihin kumppanuusverkostoihin ja löytää sopiva mainostaja sitä kautta.